Zorg met verblijf

Is thuis wonen voor u als Molukse of Indische oudere niet meer mogelijk, dan is Woonzorgcentrum Raffy een goede oplossing. In Raffy bestaat de mogelijkheid om opgenomen te worden in het verzorgingshuis of het verpleeghuis.

Woonzorgcentrum Raffy sluit zo veel mogelijk aan bij de Indische en Molukse cultuur. Dit komt terug in de dagelijkse activiteiten:

  • Cultuurgebonden activiteiten waar taal, geur en muziek onderdeel van uit maken. Er is daarbij tevens bijzondere 
    aandacht voor eten, samenzijn, gastvrijheid, feesten en pasar malams.
  • De eetgewoonten van de bewoners zijn uitgangspunt bij het samenstellen en bereiden van de maaltijd. Dit betekent dat dagelijks Indische maaltijden worden bereid van dagverse ingrediënten. Deze maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.
  • De leefomgeving is zo ingericht dat de ouderen zich thuisvoelen.
  • Er wordt ruimte geboden voor de eigen levensovertuiging.
  • Psycho-sociale begeleiding en geestelijke verzorging, o.a. in verband met traumatische ervaringen in het verleden.
  • Er wordt rekening gehouden met de hoge mate van lichamelijke hygiëne die de bewoners nastreven.

Verzorgingshuis

In het verzorgingshuis van woonzorgcentrum Raffy krijgt u alle nodige verzorging, begeleiding en verpleging in een sfeer die past bij uw culturele achtergrond.

Verpleeghuis

Wanneer u als Molukse of Indische oudere meer verzorging of verpleging nodig heeft dan thuis of in een verzorgingshuis mogelijk is, dan kunt u terecht in het verpleeghuis van woonzorgcentrum Raffy. U krijgt dan bijvoorbeeld verzorging en complexe verpleging. Ook dagbehandeling of een tijdelijke opname is mogelijk. Dagelijkse activiteiten in woonzorgcentrum Raffy

- Er worden cultuurgebonden activiteiten georganiseerd waar taal, geur
  en muziek onderdeel van uit maken. Er is daarbij tevens bijzondere
  aandacht voor eten, samenzijn, gastvrijheid, feesten en pasar malams.

- De eetgewoonten van de bewoners zijn uitgangspunt bij het samenstellen
  en bereiden van de maaltijd. Dit betekent dat dagelijks Indische maaltijden 
  worden bereid van dagverse ingrediënten.
  Deze maaltijden worden gezamenlijk gebruikt.
- De leefomgeving is zo ingericht dat de ouderen zich thuisvoelen.
- Er wordt ruimte geboden voor de eigen levensovertuiging.
- Binnen Raffy-zorg wordt psycho-sociale begeleiding en geestelijke verzorging 
  geboden, o.a. in verband met traumatische ervaringen in het verleden.
- Er wordt rekening gehouden met de hoge mate van lichamelijke hygiëne
  die de bewoners nastreven.
- Raffy zal de betrokkenheid van de familie bij allerlei activiteiten op
  alle mogelijke manieren stimuleren.

Kosten zorg met verblijf

Raffy levert zorg vanuit de Wlz. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van CIZ.
Wanneer u een indicatie heeft, worden de Wlz-kosten vergoed. Vergoeding is afhankelijk van uw ZorgZwaartePakket. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u met ons contact opnemen met onze afdeling Cliëntenadvies Raffy | Lâle | De Leystroom.

Wel betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Hiervoor verwijzen we u naar de website van het CAK.
Naast de geleverde zorg is er de mogelijkheid gebruik te maken van enkele aanvullende diensten, die niet onder de Wlz-zorg vallen. Voor deze diensten worden door Raffy kosten in rekening gebracht.

Voor vragen over tarieven of meer informatie, neem dan contact op met onze afdeling Cliëntenadvies via clientenadvies@raffy-leystorom.nl.

LAATSTE NIEUWS
30 november 2021

Corona update

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Raffy..

Lees verder
01 november 2021

Zaterdag 6 november vrijwilligers in het zonnetje

Raffy | Lâle | De Leystroom en zeven andere Bredase zorg- en welzijnsorganisaties bedanken haar vri..

Lees verder