Zorg aan huis

Raffy heeft een breed aanbod van zorgverlening aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont en extra verzorging of verpleging nodig heeft. U hoeft geen Molukse of Indische achtergrond te hebben.

Op ieder moment van de dag, ook in het weekend, kunnen wij u thuiszorg bieden. Denk daarbij aan persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding en verpleging. In een cirkel rondom Raffy is het mogelijk ook 's nachts op afroep zorg van Raffy te ontvangen. Hiervoor dient u wel geabonneerd te zijn op de persoonlijke alarmering dienst van Raffy. 

Wij ondersteunen u bij uw persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het innemen van medicijnen, wassen/douchen, aan-/uitkleden, uiterlijke verzorging, eten en drinken.
Wij voeren diverse verpleegtechnische handelingen uit. U kunt dan denken aan o.a. wondverzorging, toedienen injecties, etc.
Verpleegkundige/verzorgende hulp kan ook verleend worden bij zorg in de laatste levensfase.
Ook wanneer u een periode moet overbruggen in verband met ontslag uit het ziekenhuis of opname in een verzorgingshuis, kunnen wij bij u thuis zorg verlenen.
Heeft u huishoudelijke hulp nodig? Dan kunt u deze ook bij Raffy afnemen, maar dan op particuliere basis.

Download brochure Thuis wonen met professionele zorg van Raffy-Leystroom.


Mantelzorg

Onlosmakelijk verbonden met de zorg is uw familie, mantelzorger en vrijwilliger die betrokken worden bij uw welbevinden. Raffy waardeert en ondersteunt hun inzet en zal dit zeker stimuleren.

Logeerkamers

Soms is het voor uw zorgsituatie beter om tijdelijk gebruik te kunnen maken van onze logeerkamers. Raffy heeft logeermogelijkheden zowel op geïndiceerde als op particuliere basis.

Personenalarmering

Een extra service van Raffy is de personenalarmering. Dit geldt alleen voor de Bernard de Wildestraat. Via deze alarmering kunt u direct contact hebben met één van onze medewerkers, om te kijken of het goed met u gaat.

Maaltijdbezorging

Raffy bezorgt op maandag tot en met vrijdag maaltijden aan huis in Breda. Voor het hoofdgerecht heeft u dagelijks de keuze uit een Indische of een Hollandse maaltijd.
Kosten voor een volledige maaltijd, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht, bedragen € 7,10. 

BredaPas
De kosten voor een maaltijd indien u in het bezit bent van een BredaPas én 65 jaar of ouder bent zijn € 4,30. 

Wilt u weten wat er de komende periode op het menu staat, klikt u dan hier.

Kosten zorg aan huis

Raffy levert zorg vanuit de Wlz (Wet Langdurende Zorg), de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Om voor zorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig. Raffy heeft eigen wijkverpleegkundigen, die bevoegd zijn om de zorgvraag te indiceren en een indicatie op te stellen. Aangezien begeleiding groep of begeleiding individueel aan huis onder de WMO vallen, dient u zelf een verzoek in te dienen bij de gemeente waar u woonachtig bent. De gemeente stelt in samenspraak met u de indicatie op.

Wanneer u zorg ontvangt vanuit de Wlz - bijv. wanneer u op de wachtlijst staat of langdurend bent opgenomen - of vanuit de WMO wordt uw eigen bijdrage bepaald door het CAK. Voor meer informatie over indiceren en het kostenplaatje verwijzen we u naar de website van CIZ en CAK.

Overige zorg die u thuis ontvangt, valt onder de Zvw. Meer informatie hierover zie Zvw.

Mocht u vragen of ondersteuning hierbij nodig hebben, neem dan contact op met onze afdeling Cliëntenadvies via clientenadvies@raffy-leystorom.nl.

WMO - Regionale klachtencommissie

Regionale klachtencommissie zorginstellingen Midden en West Brabant

Clienten die gebruik maken van diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en klachten hebben over het handelen van de zorgorganisatie in de uitvoering van de WMO-dienst, kunnen zich met hun klacht richten tot de Regionale Klachtencommissie (RKC)

Informatie vindt u in deze folder

LAATSTE NIEUWS
15 januari 2022

Huidige coronamaatregelen

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Raffy..

Lees verder
01 november 2021

Zaterdag 6 november vrijwilligers in het zonnetje

Raffy | Lâle | De Leystroom en zeven andere Bredase zorg- en welzijnsorganisaties bedanken haar vri..

Lees verder