Wonen bij Raffy

Als bewoner van woonzorgcentrum Raffy heeft u allemaal een eigen appartement. Dit appartement kunt u inrichten zoals u dit zelf wilt en zo een stukje thuisgevoel meenemen. In dit appartement kunt u zich terugtrekken wanneer u daar behoefte aan heeft. De zelfstandigheid van onze bewoners wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Mocht het nodig zijn, dan krijgt u de zorg die op dat moment nodig is.

Familie is van harte welkom om samen met u gebruik te maken van alle voorzieningen die Raffy te bieden heeft. Om het wonen voor onze bewoners zo herkenbaar mogelijk te maken, zijn de ruimtes in Raffy zodanig ingericht dat er overal elementen vanuit het voormalig Nederlands Indië en de Molukken terug te vinden zijn. Het saamhorigheidsgevoel van onze bewoners is erg groot. Het merendeel kiest er dan ook voor om gezamenlijk te ontbijten, het warme eten te gebruiken en ’s avonds ook nog het avondeten met elkaar te delen. Om het thuisgevoel zoveel mogelijk te benaderen wordt er elke dag gekookt met verse groenten. De mogelijkheid bestaat om te kiezen uit Indisch of Europees eten.
Tijdens de zomermaanden wordt er volop gebruik gemaakt van de mooie tuin en het ruime terras dat Raffy rijk is.

Raffy heeft zowel eenpersoonsappartementen als appartementen voor echtparen.

De eerste woonlaag van Raffy is specifiek ingericht voor 25 bewoners met een psycho-geriatrische aandoening of beperking met behandeling. Elke bewoner heeft een eigen appartement.
Deze bewoners hebben een eigen dakterras, waar in alle rust genoten kan worden van de tropische beplanting.

Dit alles maakt het wonen vertrouwd en veilig. Raffy is een plek waar het goed toeven is.

Tijdelijk verblijf

Voor tijdelijk verblijf zijn er binnen ons verzorgingshuis 6 logeerkamers beschikbaar. Deze appartementen staan ook ter beschikking voor niet-Indische en Molukse ouderen.
U kunt gebruikmaken van deze appartementen op het moment dat u bijvoorbeeld een korte periode meer zorg en begeleiding nodig heeft die u thuis op dat moment niet kunt krijgen. Of wanneer uw naaste een tijdelijke periode niet voor u kan zorgen.

Aanleunwoningen

WonenBreburg verhuurt appartementen in het gebouw van Raffy met adres Tilman Suysstraat én in het gebouw er naast: in de Bernard de Wildestraat en dat gebouw heet Lakenmeterstaete. U woont in deze appartementen zelfstandig, maar u kunt als dat nodig is thuiszorg inkopen bij Raffy. Lakenmeterstaete heeft een ondergrondse verbinding met Raffy.
De huurprijzen variëren tussen € 899 en € 1050 per maand. De appartementen hebben 2 of 3 slaapkamers.
Heeft u interesse? Kijk dan op www.wonenbreburg.nl en klik op Vrije Sector voor de woningen die op dit moment te huur zijn.
Als bewoner van een van de aanleunwoningen kunt u gebruik maken van de faciliteiten van Raffy.

Zorgwoningen in de buurt van Raffy

Raffy biedt ouderen met diverse culturele achtergronden uit de omgeving van het woonzorgcentrum, die daarvoor in aanmerking komen, de mogelijkheid om met een kleine groep samen te wonen. Enkele woningen in de directe omgeving van Raffy zijn ingericht om met maximaal zes personen een wooneenheid te vormen. U hoeft ook hiervoor, net als voor onze thuiszorg, niet noodzakelijk van Molukse of Indische afkomst te zijn. 
Alle bewoners hebben een eigen kamer en een gezamenlijke woonkamer met keuken. Het volledige zorgaanbod komt van Raffy.

In- en exclusiecriteria

1. Intramurale langdurende zorg

Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een organisatie die staat voor cultuurspecifieke zorg aan haar intramurale bewoners. Voor Raffy geldt een landelijk opnamebeleid. Om in Raffy of Lâle opgenomen te kunnen worden, gelden er een aantal specifieke criteria.

Specifieke inclusie criteria voor opname in Raffy

 • Geboren, gewoond of geleefd in het voormalig Nederlands Indië of de Molukken

 • Een grote affiniteit met het land en haar gewoonten

Specifieke inclusie criteria voor opname in Lâle

 • Geboren, gewoond of geleefd in Turkije

 • Een grote affiniteit met het land en haar gewoonten.

Reguliere inclusie criteria voor intramurale opname in Raffy en Lâle

 • Minimaal door CIZ geïndiceerd zorgprofiel VV4 voor zorg zonder behandeling.

 • Minimaal door CIZ geïndiceerd zorgprofiel VV4  voor zorg met behandeling.

Reguliere inclusie criteria voor intramurale opname in de zorgwoningen

 • Op door de CIZ geïndiceerde basis een minimum zorgprofiel VV4.

 • Op particuliere basis geen minimum zorgvraag.

Op basis van extramurale zorg in het kader van Zvw.

Regulier exclusie criterium voor intramurale opname bij het wonen met zorg zonder behandeling en  de zorgwoningen

 • Client met een RM./IBS, die naar het oordeel van de opnamecommissie niet verpleegd kan worden (zie volgende alinea). Als een RM of IBS b.v. afgegeven is, omdat iemand heel veel zorg tekort komt, maar geen inzicht heeft, kan natuurlijk wel besloten worden tot opname. 

Reguliere exclusie criteria voor opname, dan wel vervolg van zorg, voor alle intramurale langdurende zorg

 • hoog complexe medische voorbehouden handelingen

 • hoog complexe technische voorbehouden handelingen, bijv. infuustechnologie

 • extreem psychiatrisch/storend  gedrag

 • drugs- of drankverslaving

 • noodzakelijk geïsoleerde verpleging

Een exclusie  criterium betekent niet per definitie geen opname. Bij iedere aanmelding voor opname, die valt binnen de exclusie criteria, wordt door het opnameteam een weloverwogen afweging gemaakt of de aanmelding daadwerkelijk valt onder de exclusie criteria en/of  van deze exclusie afgeweken wordt.

 

2.  Intramuraal kortdurend verblijf

Intramuraal kunnen bewoners kortdurend opgenomen worden in de 6 logeerkamers en de 3 zorgwoningen.

Inclusie criteria opname kortdurend verblijf

 • Op door de CIZ geïndiceerde basis een minimum zorgprofiel VV1, VV2 en VV3, omgezet in een extramuraal arrangement. Dit met een maximale duur van 6 weken. Afhankelijk van de zorgvraag is verlenging mogelijk.

 • Op particuliere basis geen minimum zorgvraag.

Door verwijzing van een arts bij palliatieve en/of terminale zorg. De maximale termijn van 6 weken geldt hier niet.

Exclusie criterium opname kortdurend verblijf

 • Een terminale cliënt die uitsluitend wil worden opgenomen voor het laten uitvoeren van euthanasie.

Reguliere exclusieve criteria voor al het kortdurend verblijf

 • hoog complexe medische voorbehouden handelingen

 • hoog complexe technische voorbehouden handelingen, bijv. infuustechnologie

 • extreem psychiatrisch gedrag

 • drugs- of drankverslaving

 • noodzakelijk geïsoleerde verpleging

Een exclusie  criterium betekent niet per definitie geen opname. Bij iedere aanmelding voor opname, die valt binnen de exclusie criteria, wordt door het opnameteam een weloverwogen afweging gemaakt of de aanmelding daadwerkelijk valt onder de exclusie criteria en/of  van deze exclusie afgeweken wordt. 

  

3.  Extramurale Zorg

Extramurale zorg wordt in Breda en de regio gegeven. Om extramurale zorg te kunnen ontvangen, dienen cliënten te voldoen aan de volgende criteria.

A.

Inclusie criteria zorg vanuit de Wmo

 • Indicatiestelling voor huishoudelijke verzorging.

 • Indicatiestelling voor individuele begeleiding.

 • Indicatiestelling voor begeleiding groep.

   

Exclusie criterium vanuit de Wmo

 • Bij iedere zorgvraag wordt bekeken of aan de zorgvraag voldaan kan worden. Zie * opmerking onderaan tekst.

   

B.

Inclusie criteria zorg vanuit de Zvw

 • Indicatiestelling CIZ persoonlijke verzorging.

 • Indicatiestelling CIZ verpleging.

   

Exclusie criterium vanuit de Zvw

Bij iedere zorgvraag wordt bekeken of aan de zorgvraag voldaan kan worden. Zie * opmerking onderaan tekst.

 

C.

Volledig Pakket Thuis/Modulair Pakket Thuis

Het is voor thuiswonende cliënten en bewoners van zorgwoningen mogelijk om gebruik te maken van een volledig pakket thuis (VPT). Een volledig pakket thuis voorziet in het volgende.

 • Aanbod van alle mogelijke zorg en ondersteuning in de eigen woning, die ook intramuraal geboden wordt.

 • Aanbod van servicediensten als: continue zorg, alarmering, huishoudelijke ondersteuning, maaltijden en alle welzijnscomponenten passend binnen de  indicatie.

 • Maaltijdvoorziening, die op hetzelfde niveau en op dezelfde manier geregeld is als in het verzorgingshuis. Deze maaltijd kan gebruikt worden in het restaurant of thuis bezorgd. 

 • Toewijzing van een EVV-er.

 • 24 uurs zorg beschikbaar en bereikbaar.

 • Vastgelegde afspraken over de zorg en dienstverlening in een zorgleefplan.

  

Inclusie criterium VPT/MPT thuis

 • Een integrale afgegeven indicatie in de vorm van een VPT (minimaal VV4)

Extra inclusie criterium VPT/MPT in zorgwoningen Raffy

 • Financieel draagkrachtig om huur te betalen.

 Exclusie criterium VPT/MPT thuis en in zorgwoningen

 • Zie * opmerking onderaan tekst.

 

4. Extramurale particuliere zorg

 • Raffy biedt ook particuliere zorg aan cliënten, die naast de geïndiceerde zorg extra zorg willen inkopen*.

* Wanneer het voor de verzorging feitelijk onmogelijk is of wordt om zorg te verlenen, b.v. door pertinent weigeren of te ernstige vervuiling, of ongewenste intimiteiten of agressie, kan, steeds in overleg met andere hulpverleners, de zorg worden gestopt (geweigerd) en overgedragen.

 En natuurlijk gelden hier ook:

 • hoog complexe medische voorbehouden handelingen

 • hoog complexe technische voorbehouden handelingen, bijv. infuustechnologie

 • extreem psychiatrisch gedrag

 • drugs- of drankverslaving

 • noodzakelijk geïsoleerde verpleging

LAATSTE NIEUWS
06 mei 2020

Raamvisite bij Raffy

De tijdelijk verbouwde personeelsruimte van Raffy maakt het mogelijk dat familie nu bínnen - achter..

Lees verder
09 april 2020

Zuster Rani zingt voor bewoners en collega's

Zuster Rani heeft vanmiddag gezongen op haar afdeling, voor haar bewoners en collega's. Ze vond het ..

Lees verder