Molukse ouderen

Wat allen gemeen hebben is het vertrek uit Indonesië en de kille ontvangst in Nederland. Een proces dat zich in de jaren vijftig heeft afgespeeld. Het opnieuw moeten opbouwen van een thuis, een toekomst en het trachten te verkrijgen van een betrekking om te kunnen voorzien in levensonderhoud.

Een specifieke groep die in ongeveer dezelfde periode naar Nederland gekomen is zijn de Molukkers. Een homogene groep waarvan een groot deel nog steeds in de ‘eigen’ wijken woont en weinig geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Omdat Raffy een specifieke verantwoordelijkheid heeft voor de zorg voor Molukse ouderen en omdat in de Molukse cultuur sprake is van een aantal aspecten die beslist van invloed zijn op het zorg- en dienstenpakket worden deze onderstaand expliciet aan de orde gesteld.

De geschiedenis

De Molukkers, in 1951 ongeveer 4.000 KNIL-militairen met hun gezinnen (in totaal 12.000 mensen), waren op dienstbevel naar Nederland overgebracht en in kampen gehuisvest. Er werd op dat moment van uitgegaan dat dit verblijf van tijdelijke aard zou zijn. Vervolgens bleek de Nederlandse regering niet bij machte iets aan de verbetering van hun positie in Nederland te doen. Dit heeft een belangrijke rol gespeeld bij de veelal moeizaam verlopende integratie van, met name, de 1ste generatie Molukkers in de Nederlandse samenleving. Onder andere als gevolg hiervan zijn de Molukkers minder westers georiënteerd en leiden vaak nog een heel traditioneel leven. Men heeft over het algemeen een sterk verlangen terug te keren naar de Molukken.

De structuur van de Molukse samenleving

De Molukse samenleving is georganiseerd volgens een structuur die heel bepalend is en van wezenlijk belang is in het leven van de Molukkers. De Molukkers leven gezamenlijk in wijken waarin wijkraden en kerken een grote invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij is er sprake van een dwingende zelforganisatie met betrekking tot mantelzorg, ouderenwerk, veiligheid, religie, etc. Met name op het gebied van religie is er sprake van een gezamenlijke sterke beleving, en van hechte relaties per kerk. Dit uit zich niet alleen in een sterke betrokkenheid met elkaar, maar ook in de wijze van rouwen, etc. Uiteraard is het van belang dat de medewerkers van Raffy ingespeeld zijn op deze structuur van de Molukse samenleving. Aangezien er wel eens problemen spelen tussen de verschillende zelforganisaties en de wijken/groepen is het echter lang niet altijd makkelijk hier een eenduidig beleid op te maken.

Hechte verwantschapssystemen

In Molukse kringen is er sprake van hechte verwantschapssystemen. Deze zijn gebaseerd op de matah-rumah en masohi-gedachte. De betrokkenheid op elkaar met de daarbij behorende zorg is heel groot, er is sprake van zeer intensieve mantelzorg. Men zal primair steun en zorg toekennen in eigen kring. De zorg voor ouders of oudere ooms en tantes gebeurt vanuit de Molukse plicht om voor de ouderen te zorgen. Dit alles brengt een grote sociale controle met zich mee en er is vaak sprake van schuldgevoelens indien niet aan de plichten voldaan kan worden.

Voor meer informatie over de komst van Molukkers naar Nederland verwijzen wij graag naar de film 'Van overtocht naar overdracht'.

LAATSTE NIEUWS
30 november 2021

Corona update

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen Raffy..

Lees verder
01 november 2021

Zaterdag 6 november vrijwilligers in het zonnetje

Raffy | Lâle | De Leystroom en zeven andere Bredase zorg- en welzijnsorganisaties bedanken haar vri..

Lees verder