Klachtenregeling bewoners en cliënten

Het is van groot belang om bij situaties van onvrede een duidelijke procedure te hebben. Deze regeling ziet daarop toe.

Bewoners en cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een bewoner of cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen wij het vertrouwen van de ontevreden bewoner of cliënt behouden of herwinnen. Bovendien kan er van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waar­door voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.

Hoe Raffy-Lâle-De Leystroom met klachten omgaat kunt u nalezen in de Klachtenregeling.

Klik op deze infographic voor een schematische weergave van de totale procedure.

LAATSTE NIEUWS
06 mei 2020

Raamvisite bij Raffy

De tijdelijk verbouwde personeelsruimte van Raffy maakt het mogelijk dat familie nu bínnen - achter..

Lees verder
09 april 2020

Zuster Rani zingt voor bewoners en collega's

Zuster Rani heeft vanmiddag gezongen op haar afdeling, voor haar bewoners en collega's. Ze vond het ..

Lees verder