Cliëntenraad Raffy-Leystroom

Cliënten moeten kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid van de zorginstelling. Dit wordt geborgd door een onafhankelijke en zelfstandige cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten
Het is cruciaal dat cliënten zelf, hun vertegenwoordigers of anderszins redelijkerwijs belanghebbenden bij de instelling invloed uitoefenen op zorg voor- en ondersteuning aan ouderen. De cliëntenraad is een van de voornaamste gesprekspartners voor bestuur en management van de instelling. Dat kan gaan over de beleving van wonen, welzijn, zorg en overige dienstverlening in en rondom de locaties Raffy, Lâle en De Leystroom, maar ook over de zorg bij mensen thuis. De cliëntenraad denkt actief mee over het te voeren beleid en geeft gevraagd én ongevraagd advies.

Wat doet de cliëntenraad voor u?
De cliëntenraad denkt en praat mee over zaken die voor u van belang zijn, nu en in de toekomst.
Heeft u binnen Raffy, Lâle of De Leystroom een meningsverschil, of iets wat u heeft meegemaakt dat voor verbetering vatbaar is? Heeft u een idee over verbetering van hulp, verzorging of verpleging? Laat het de cliëntenraad weten en wij bespreken het onderwerp binnen de cliëntenraad, met u en met de directie.

Het gaat hierbij niet om klachtenbemiddeling. De cliëntenraad lost geen persoonlijke problemen of klachten op, maar kan u wel doorverwijzen naar de betreffende verantwoordelijken in de organisatie. Voor klachten kunt u zich wenden tot de leidinggevenden. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan kunt u zich wenden tot de directie.
Zie hiervoor de klachtenregeling.

Contact met de cliëntenraad
De cliëntenraad is te bereiken via clientenraad@raffy-leystroom.nl
Ook als u een vraag of opmerking voor de cliëntenraad zelf heeft of gewoon meer informatie zoekt, helpen wij u graag verder.

Namens de cliëntenraad Raffy-Leystroom,

Walter Bakx, voorzitter
Arthur Carli, secretaris

De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Meer informatie is te vinden op:

Landelijke Organisatie Cliëntenraden
www.loc.nl

LAATSTE NIEUWS
17 september 2020

Toko weer open

De Toko in Raffy is weer open. Coronaproof natuurlijk. U betaalt per PIN en alléén afhalen is moge..

Lees verder
15 juli 2020

Fijn weer samen

Per 15 juli kunnen onze bewoners bezoek gaan ontvangen volgens 'het nieuwe normaal'. Rondom bezoek a..

Lees verder