Cliënttevredenheid

Stichting Woonzorgcentrum Raffy vindt het belangrijk dat bewoners en cliënten tevreden zijn over de zorg en diensten die zij van Raffy ontvangen.

Om dit te toetsen wordt dit regelmatig met cliënten geëvalueerd. 1x per twee jaar wordt een extern bureau ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten te doen. Voor de intramurale  cliënten is er in Raffy een bewonerscommissie en in Lâle een familieraad actief.

Daarnaast is er een cliëntenraad, die de algemene belangen van de cliënten behartigt. 

Een andere mogelijkheid voor cliënten om aan te geven wat ze van de zorg- en dienstverlening van Raffy vinden, kan via Zorgkaart Nederland.

Cliëntenraad

Onze cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen meepraten over het beleid van Raffy en Lâle. Daarom heeft Raffy/Lâle een cliëntenraad die met de directie spreekt over de ontwikkelingen op beide locaties. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het Reglement Cliëntenraad.


Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (twee of vier) leden.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Raffy/Lâle uit de volgende personen. Ze stellen zich graag aan u voor.

 

 

De heer Walter Bakx
Voorzitter

 

De heer Arthur Carli
Secretaris

 

De heer René Heybroek
Penningmeester

   

 

Mevrouw Ellen Tebbe-Hummel
Lid

 

Mevrouw Seyhan Soycan
Lid

Tevredenheidsonderzoeken

 Eindrapport Raffy thuiszorg 2-2015.pdf

 

LAATSTE NIEUWS
22 maart 2018

Selamanya di dalam Hatiku

De naam van het Indisch Museum is onthuld en betekent: "Voor altijd en eeuwig in ons hart" ..

Lees verder
08 maart 2018

Officiële opening en onthulling naam Indisch Museum

Zaterdag 17 maart - 14:00 uur tot 17:00 uur - u bent van harte welkom in de Joseph Poelaertstraat 1!..

Lees verder