Cliënttevredenheid

Raffy vindt het belangrijk dat bewoners en cliënten tevreden zijn over de zorg en diensten die zij van Raffy ontvangen.

Om dit te toetsen wordt dit regelmatig met cliënten geëvalueerd. 1x per twee jaar wordt een extern bureau ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten te doen. Voor de intramurale  cliënten is er in Raffy een bewonerscommissie en in Lâle een familieraad actief.

Daarnaast is er een cliëntenraad, die de algemene belangen van de cliënten behartigt. 

Een andere mogelijkheid voor cliënten om aan te geven wat ze van de zorg- en dienstverlening van Raffy vinden, kan via Zorgkaart Nederland.

Cliëntenraad

Onze cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen meepraten over het beleid van Raffy en Lâle. Daarom heeft Raffy/Lâle een cliëntenraad die met de directie spreekt over de ontwikkelingen op beide locaties. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het Reglement Cliëntenraad.


Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (twee of vier) leden.

De clientenraad is te bereiken via cr.raffylalebreda@gmail.com

Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Raffy/Lâle uit de volgende personen. Ze stellen zich graag aan u voor.

 

 

De heer Walter Bakx
Voorzitter

 

De heer Arthur Carli
Secretaris

 

De heer René Heybroek
Penningmeester

   

 

Mevrouw Ellen Tebbe-Hummel
Lid

 

Mevrouw Seyhan Soycan
Lid

Tevredenheidsonderzoeken

 Eindrapport Raffy thuiszorg 2-2015.pdf

 

LAATSTE NIEUWS
15 oktober 2019

Potjo Potjo! Wie doet er mee?

Zaterdag 9 november is het Weekend van de Mantelzorg. Kom die middag samen met (je) mantelzorgers na..

Lees verder
30 september 2019

Ik Zorg. Voorlichtingsbijeenkomst 10 oktober

’Wanneer kon jij voor het laatst écht iets voor iemand betekenen?’’ Stel dat je dit gevoel aa..

Lees verder