Cliënttevredenheid

Raffy vindt het belangrijk dat bewoners en cliënten tevreden zijn over de zorg en diensten die zij van Raffy ontvangen.

Om dit te toetsen wordt dit regelmatig met cliënten geëvalueerd. 1x per twee jaar wordt een extern bureau ingeschakeld om onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van de cliënten te doen. Voor de intramurale  cliënten is er in Raffy een bewonerscommissie en in Lâle een familieraad actief.

Daarnaast is er een cliëntenraad, die de algemene belangen van de cliënten behartigt. 

Een andere mogelijkheid voor cliënten om aan te geven wat ze van de zorg- en dienstverlening van Raffy vinden, kan via Zorgkaart Nederland.

Cliëntenraad

Onze cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen meepraten over het beleid van Raffy en Lâle. Daarom heeft Raffy/Lâle een cliëntenraad die met de directie spreekt over de ontwikkelingen op beide locaties. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het Reglement Cliëntenraad.


Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (twee of vier) leden.

De clientenraad is te bereiken via cr.raffylalebreda@gmail.com

Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Raffy/Lâle uit de volgende personen. Ze stellen zich graag aan u voor.

 

 

De heer Walter Bakx
Voorzitter

 

De heer Arthur Carli
Secretaris

 

De heer René Heybroek
Penningmeester

   

 

Mevrouw Ellen Tebbe-Hummel
Lid

 

Mevrouw Seyhan Soycan
Lid

Tevredenheidsonderzoeken

 Eindrapport Raffy thuiszorg 2-2015.pdf

 

LAATSTE NIEUWS
16 augustus 2019

Indië-herdenking bij Raffy

Het was een waardige herdenking van de Japanse capitulatie donderdag 15 augustus bij het Indië-monu..

Lees verder
11 juli 2019

Indië-herdenking 15 augustus 'Ontdek gisteren, begrijp vandaag'

Op donderdag 15 augustus 2019 wordt de Indië-Herdenking gehouden bij het Indië-monument, gelegen i..

Lees verder