Organisatie

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden met verblijf:
20140120 Actiz voorwaarden met verblijf.pdf

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden zonder verblijf:
20140120 Actiz voorwaarden zonder verblijf.pdf

Verantwoording

Alle zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Wlz en de Zorgverzekeringswet besteden.
Dit gebeurt in een jaardocument dat bestaat uit een directieverslag en een jaarrekening.

Downloads jaarverantwoording over 2016.

Directieverslag Wzc Raffy 2016 - Eigentijds Traditioneel.pdf

Financiele jaarverslaggeving 2016.pdf

Beoordelingsverklaring accountant 2016.pdf

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in Raffy en geeft adviezen. Verder voert de Raad, conform de statuten, toezicht uit op onder andere de begroting, het maatschappelijk jaarverslag,  de jaarrekening en belangrijke investeringen.

De Raad van Toezicht van Raffy bestaat uit zesleden die benoemd worden voor een periode van vier jaar.
De leden van de Raad zijn:
Dhr. C.J. Leijnse, voorzitter
Dhr. R. Toeange, penningmeester
Mw. H. Ferdinandus, secretaris
Mw. L. Vandeputte-Niemegeers, lid
Dhr. E.W. Leenheers, lid
Mw. G.S.I.A. Tanamal, lid

Wilt u contact opnemen met (een van de leden van) de Raad van Toezicht, dan kan dat via het directiesecretariaat van Raffy, tel. 076-5225150.

Privacyreglement

Voor ons werk is het noodzakelijk dat we persoonsgegevens van cliënten en medewerkers vastleggen en verwerken. Om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen kennen we de zogenaamde privacywet. In deze wet staan bepalingen voor het verzamelen, vastleggen, archiveren, bewerken, raadplegen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als de betrokkene toestemming heeft verleend. De betrokkene heeft recht op inzage van de gegevens die op de persoon betrekking hebben. Inzage kan worden geweigerd als dat nodig is om de persoonlijke levenssfeer van een ander te beschermen.

Raffy heeft een privacyreglement waarin de rechten en plichten rondom de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Kwaliteitskader

Werken bij Raffy is een verantwoordelijke job waarbij cultuurspecifieke zorg geleverd wordt. Hierdoor worden er specifieke eisen gesteld aan het personeel. Onze visie is gebaseerd op respect voor cultuur, religie, leefgewoonten, normen en waarden. De medewerker is gast in hun huis.
Werken betekent niet alleen verzorgen van de ouderen, maar ook begeleiden en het doen van gezamenlijke activiteiten. Zorg en welzijn zijn even belangrijk.
Onderstaande personeelssamenstelling laat zien op welke manier wij personeel inzetten om onze visie uit te dragen. 
LAATSTE NIEUWS
10 juli 2017

Uitnodiging Indië-Herdenking - ... zoveel niet verteld ...

Ter nagedachtenis aan alle mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn ten gevolge van de Japanse..

Lees verder
10 juli 2017

Herdenking Birma Siam en Pakan Baroe Spoorweg

Zaterdag 19 augustus, 11:00 uur Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 in Arnhem..

Lees verder