Cliëntenraad

Onze cliënten (of hun vertegenwoordigers) kunnen meepraten over het beleid van Raffy en Lâle. Daarom heeft Raffy/Lâle een cliëntenraad die met de directie spreekt over de ontwikkelingen op beide locaties. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten. De rechten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het Reglement Cliëntenraad.


Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (twee of vier) leden.

Op dit moment bestaat de cliëntenraad van Raffy/Lâle uit de volgende personen. Ze stellen zich graag aan u voor.De heer Walter Bakx
Voorzitter

Mevrouw Ginny Smeets-Warnas
Secretaris
       

De heer René Heybroek
Penningmeester

Mevrouw Ellen Tebbe-Hummel
Lid


Wat doet de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad denkt en praat mee over zaken die voor u van belang zijn, nu en in de toekomst.
Heeft u binnen Raffy of Lâle een meningsverschil, of iets wat u heeft meegemaakt dat voor verbetering vatbaar is?
Heeft u een idee over verbetering van hulp, verzorging of verpleging?
Laat het de cliëntenraad weten en wij bespreken het onderwerp binnen de cliëntenraad, met u en met de directie.

Het gaat hierbij niet om klachtenbemiddeling. De cliëntenraad lost geen persoonlijke problemen of klachten op, maar kan u wel doorverwijzen naar de betreffende verantwoordelijken in de organisatie. Voor klachten kunt u zich wenden tot de leidinggevenden van Raffy en Lâle. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan kunt u zich wenden tot de directie.
Zie ook de klachtenregeling van Raffy.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt in principe eenmaal per maand bijeen voor een vergadering. Er worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de bewoners.  Naast de algemene gang van zaken worden allerlei zaken besproken om te komen tot verbeteringen in de organisatie.
Zoveel als nodig wordt de directeur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Regelmatig worden ook de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen uitgenodigd, om met hen van gedachten te wisselen over het te voeren beleid in hun afdeling.
Ook wordt er periodiek een lid van de Raad van Toezicht uitgenodigd om de algemene gang van zaken te bespreken. Eenmaal per jaar wordt de cliëntenraad uitgenodigd in een overleg met de Raad van Toezicht.
Van alle overleggen worden verslagen gemaakt.

De cliëntenraad is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Een delegatie van de cliëntenraad neemt deel aan de regionale bijeenkomsten van de LOC.

Een vertegenwoordiging van de cliëntenraad bezoekt de vergaderingen van het Stedelijk Overleg Cliëntenraden Zorginstellingen VV&T.

Voor meer informatie:

Huishoudelijk reglement clientenraad.pdf en
Instellingsbesluit_Clientenraad_14april2014.pdf


Contactgegevens

U kunt met de cliëntenraad contact opnemen via e-mail: cr.raffybreda@live.nl. U krijgt altijd een antwoord op uw vraag of opmerking. De cliëntenraad gaat discreet om met de afhandeling van uw vraag.

LAATSTE NIEUWS
30 november 2017

Clientenraad zoekt leden met hart voor de zorg

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten in Woonzorgcentrum Raffy/Lâle. De cliëntenr..

Lees verder
24 oktober 2017

Alzheimer Trefpunt Breda e.o.

Zaterdag 28 oktober om 14.00 uur wordt het tweede Alzheimer Trefpunt Regio Breda gehouden. Dit keer ..

Lees verder