Zorg en wonen voor Molukse en Indische ouderen

Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen.

Raffy (Molukse en Indische ouderen) vormt samen met de locatie Lâle (Turkse ouderen) één woonzorgcentrum. In de buurt van Raffy bestaat voor alle, ook niet-Molukse of Indische wijkbewoners, de mogelijkheid om te komen wonen in kleine wooneenheden van maximaal zes personen.

LAATSTE NIEUWS
29 oktober 2014

Storing mailadres vacatures@raffyzorg.nl

In verband met een netwerkstoring in de periode van 18 september tot en met 22 oktober jl. hebben wij mails aan vacatures@raffyzorg.nl niet ontvangen. Indien u in deze periode een mail naar dit adres gestuurd heeft, willen wij u verzoeken om deze mail alsnog te versturen naar vacatures@raffyzorg.nl.