Zorg en wonen voor Molukse en Indische ouderen

Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen.

Raffy (Molukse en Indische ouderen) vormt samen met de locatie Lâle (Turkse ouderen) één woonzorgcentrum. In de buurt van Raffy bestaat voor alle, ook niet-Molukse of Indische wijkbewoners, de mogelijkheid om te komen wonen in kleine wooneenheden van maximaal zes personen.

LAATSTE NIEUWS
14 januari 2015

Veteranen Inloophuis de Baronie i.o. vindt onderdak bij Raffy

Stichting Veteranen Breda heeft het initiatief genomen om een maandelijkse ontmoeting te organiseren voor veteranen, die daar behoefte aan hebben. De bijeenkomst dient laagdrempelig te zijn en voorziet in een plek waar veteranen met elkaar kunnen praten of er gewoon voor elkaar kunnen zijn. Stichting Veteranen Breda heeft Stichting Woonzorgcentrum Raffy bereid gevonden om haar voorzieningen beschikbaar te stellen om dergelijke bijeenkomsten mogelijk te maken.