Zorg en wonen voor Molukse en Indische ouderen

Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen.

Raffy (Molukse en Indische ouderen) vormt samen met de locatie Lâle (Turkse ouderen) één woonzorgcentrum. In de buurt van Raffy bestaat voor alle, ook niet-Molukse of Indische wijkbewoners, de mogelijkheid om te komen wonen in kleine wooneenheden van maximaal zes personen.

LAATSTE NIEUWS
14 april 2014

Hoe beweegt mijn buurman

Binnen het GWI (Geschikt Wonen voor Iedereen) Brabantpark wordt er een themaweek georganiseerd, met als titel “Hoe beweegt mijn buurman”. Verschillende organisaties gaan samen aan de slag met als doel dat buren in contact met elkaar komen en blijven.