Zorg en wonen voor Molukse en Indische ouderen

Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen.

Raffy (Molukse en Indische ouderen) vormt samen met de locatie Lâle (Turkse ouderen) één woonzorgcentrum. In de buurt van Raffy bestaat voor alle, ook niet-Molukse of Indische wijkbewoners, de mogelijkheid om te komen wonen in kleine wooneenheden van maximaal zes personen.

LAATSTE NIEUWS
01 april 2015

Prikpost Shl

Stichting Huisartsen Laboratorium (Shl) maakte voor bloedafname gebruik van een ruimte bij Raffy. Deze prikpost bij Raffy is, op verzoek van Shl, per 1 april 2015 gesloten. Wij vinden het jammer dat Shl dit besloten heeft.