Zorg en wonen voor Molukse en Indische ouderen

Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen.

Raffy (Molukse en Indische ouderen) vormt samen met de locatie Lâle (Turkse ouderen) één woonzorgcentrum. In de buurt van Raffy bestaat voor alle, ook niet-Molukse of Indische wijkbewoners, de mogelijkheid om te komen wonen in kleine wooneenheden van maximaal zes personen.

LAATSTE NIEUWS
07 juli 2016

Voor wie Raffy een warm hart toedraagt

Onlangs is door de IGZ een lijst openbaar gemaakt van zorginstellingen die zij bezocht hebben. De berichtgeving hierover in de krant en media heeft enige onrust veroorzaakt. Om deze onrust enigszins weg te nemen, heeft directie besloten onderstaande brief onder de bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers te verspreiden.